کاظم خراسانی با پیشینه کسب رتبه یک توسط هنرجویانش در کنکور عملی رشته گرافیک مقطع کارشناسی ارشد به مدت 9 سال، امسال نیز (سال 1398) به برگزاری کلاس های آمادگی عملی کنکور ارشد روی آورد.

وی با برگزاری کلاس در تهران و مشهد به صورت فشرده سعی بر آن دارد امسال نیز کسب رتبه یک توسط هنرجویان خود را شدنی کند.

کاظم خراسانی از سال 1387 مشغول به برگزاری کلاس هایی با این عنوان بوده است و تا کنون بیش از 600 فارغ التحصیل را در بین قبول شدگان کلاس های خود دارد.