امسال نیز کاظم خراسانی همانند سالهای گذشته تعداد زیادی از هنرجویان خود را به قبولی در دانشگاه های مطرح کشور رساند.

95 درصد هنرجویان وی در کنکور ارشد گرافیک 98 قبول شدند.

63 درصد پذیرش دانشکده هنرهای زیبا تهران، هنرجویان دوره های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد کاظم خراسانی بودند.

کاظم خراسانی امسال نیز همانند سالهای گذشته توانست با برگزاری کلاس آمادگی کنکور ارشد گرافیک در شهرهای مشهد و تهران قبولی نزدیک به 95 درصد را رقم بزند.

کلاس های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد کاظم خراسانی

کلاس های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد کاظم خراسانی در مشهد و تهران در دو کد و به مدت 40 ساعت برگزار گردید. در این کلاس ها کاظم خراسانی تکنیک های مختلفی را آموزش داد که باعث افزایش سرعت هنرجو در طراحی گردید.

یکی از عوامل مهم در کنکور کارشناسی ارشد سرعت انجام کار می باشد و استفاده از المان های دم دستی برای انجام هرچه بهتر و هر چه سریع تر کار؛ که کاظم خراسانی با آموزش تکنیک های مختلف هنرجو را به این مهم رساند.