گشایش این نمایشگاه روز جمعه 14 شهریورماه

ساعت 16 الی 20 می باشد و تا روز چهارشنبه 19 شهریورماه ادامه دارد

تهران،خیابان کریمخان زند،خیابان سنایی،خیابان هجدهم شماره 26