در این اکران یک روزه ریاست محترم فرهنگ و هنر ارشاد اسلامی،استاد رضا زاهدی از اعضای انجمن هنرمندان پاریس،استاد علیرضا بهدانی،دکتر مهدی صحراگرد، و استاد احسان مهدوی بازدیدکنندگان این نمایشگاه را همراهی کردند.

این اثر توسط خانم مهسا دواچی کارشناس ارشد ارتباط تصویری و فوق ممتاز خوشنویسی با چالشی جدید به خوشنویسی سنتی،با راهنمایی دکتر کاظم خراسانی اجراء شده است.